Visie

Samen Veelkleurig Groeien is onze visie.

Met Samen doelen we op het feit dat wij het niet alleen kunnen. Wij weten ons afhankelijk van de Heere God. Ook hebben we u als ouder nodig in het gezamenlijk begeleiden van uw kind.

Veelkleurig geeft aan dat ieder kind en elke leerkracht uniek is. Iedereen heeft zijn eigen talenten gekregen. De zorg voor kinderen die een langzamere of juist snellere ontwikkeling doormaken, vinden wij belangrijk.

Er wordt veel tijd besteed aan het ‘Groeien van uw kind op allerlei terreinen, bijvoorbeeld cognitief,
sociaal-emotioneel en natuurlijk in godsdienstig opzicht.

Op CBS De Hoeksteen streven we een tweeledig doel na:

A. De kinderen wijzen op Jezus Christus

Vanuit de overtuiging dat de diepste zin van een mensenleven ligt in het dienen van God, wijzen we de kinderen op Hem. Zonder een waar geloof in Jezus Christus kan een mens niet gelukkig zijn.

B. De kinderen de weg wijzen in de maatschappij

We leren kinderen hun eigen gedrag en allerlei maatschappelijke verschijnselen te toetsen aan de Bijbel. Aan normen en waarden, geënt op de Bijbel, hechten we grote waarde. We willen de kinderen gedegen toerusten voor het maatschappelijke leven en we stimuleren een respectvolle omgang met elkaar.