Helaas kunnen er in het leven van kinderen verdrietige gebeurtenissen plaatsvinden. Het is belangrijk dat de school hiervan op de hoogte is.

Ziekte
Voor uw kind(eren) is het fijn als de leerkracht kan meeleven in zorgelijke thuissituaties. Laat u het ons weten?

Rouw
Voor als er een rouwsituatie is in of om het gezin van uw kind(eren), is een protocol op school aanwezig. Hierin staat hoe wij in deze situaties handelen.