De school besteedt elk jaar een flink bedrag aan extra uitgaven, boven de financieringen die ze van het ministerie krijgt. Dit wordt gebruikt om extra dingen te kunnen aanschaffen, zoals psalmboekjes voor groep 3, kerstboekjes voor alle leerlingen en afscheidsgeschenken voor groep 8. Verder worden hiervan excursies, buskosten en dergelijke betaald.

Omdat wij hebben omschreven welke activiteiten van de ouderbijdrage worden betaald, mogen wij ervan uitgaan dat alle ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Als een ouder bij de directie laat weten dat hij/zij niet aan de verplichting kan voldoen, is er een reductie- of kwijtscheldingsregeling.

De bedragen zijn als volgt:

€ 30,- voor het eerste kind
€ 15,- voor het tweede kind
€ 10,- voor elk volgend kind

Jaarlijks wordt u hiervoor in januari benaderd.