Ouderraad
De ouderraad coördineert een aantal praktische zaken en helpt bij (slaatjes)acties, evenementen en dergelijke. Ook kunnen op haar vergaderingen alle schoolaangelegenheden worden besproken en kan ze, gevraagd of ongevraagd, het bestuur van advies dienen.In de Ouderraad hebben ouders zitting die instemmen met de grondslag van de school. De ouderraad maakt gebruik van een reglement