Schoolgids

Via deze link kun je de schoolgids openen

Op www.scholenopdekaart.nl vind je meer informatie over de school.
Op die website kun je De Hoeksteen ook eenvoudig vergelijken met andere scholen.