BSO De Schat

Voorschoolse en naschoolse opvang

Kinderdagverblijf De Schat verzorgt buitenschoolse opvang in het schoolgebouw van De Hoeksteen. De BSO biedt voorschoolse en naschoolse opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur. Ook vakantieopvang is mogelijk. 

Kinderdagverblijf de Schat is een kinderopvang voor de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De wensen van het kind en de ouders/verzorgers staan centraal. De Schat biedt voor de ouders/verzorgers structurele opvang, opvang op maat, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en flexibele opvang aan.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemijn van Wijk telefoon 06-23 40 66 16 of via de website http://www.kinderdagverblijfdeschat.nl/