Hoofdluis

De bestrijding van hoofdluis zien we als een verantwoordelijkheid van ouders. Als school voelen we ons verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding op school. Op school hanteren we het volgende beleid:
  • Voorafgaand aan iedere schoolvakantie roept school de ouders op om hun kind aan het eind van de vakantie te controleren op hoofdluis. We gebruiken daarvoor dit instructiefilmpje en deze folder van de GGD/RIVM. 
  • School vraagt ouders om het bij de leerkracht te melden als hun kind hoofdluis en/of neten heeft. 
  • De leerkracht of de schoolleiding 
  1. informeert de ouders van de klas als er hoofdluis is geconstateerd in de klas;
  2. vraagt ouders om thuis te controleren en het te melden als hun kind hoofdluis en/of neten heeft; ouders krijgen informatie over de bestrijding van hoofdluis;
  3. overlegt met de hoofdluiscoördinator wanneer er op school een hoofdluiscontrole gedaan kan worden;
  4. informeert de ouders wanneer/op welke termijn er op school een hoofdluiscontrole plaatsvindt;
  5. informeert de ouders als er bij de hoofdluiscontrole op school nog steeds luizen of (verse) neten worden gevonden: herhaling stap 1 t/m 4.
  • Als er een hardnekkig hoofdluisprobleem is in één of meer groepen, wordt er opgeschaald: de schoolleiding benadert de betreffende ouders om te informeren naar de aanpak thuis en om hulp aan te bieden, bijv. van de GGD.