CBS de Hoeksteen         

Teamleden
Bert Fredrikze
Directeur a/i   
Sjoukje van Andel - v.d. Nat
Leerkracht en begeleider Plusgroep
Rianne van Arkel
Leerkracht
Marlies Kant
Leerkracht
Magriet Klop
Leerkracht en begeleider Levelwerk
Linda Timmermans-van Tilborg
Leerkracht    
Nelianne Jongh - de With
Onderwijs Assistent
Willian Duijzer-v.d. Kolk
Administratief medewerkster
 
Korien Brouwer-Vlijm
Leerkracht en specialist hoogbegaafdheid
Tonnie van Kapel
Conciërge