Er is op school een overblijfmogelijkheid. Onder begeleiding van ouders nuttigen de kinderen het van thuis meegebrachte eten en drinken. Daarna kunnen ze op het plein spelen. Vanaf 12.50 uur wordt het toezicht overgenomen door een leerkracht. Als een kind overblijft, moet dit vooraf worden gemeld bij de coördinator via overblijven_dehoeksteen@hotmail.com

Uw kind is aangemeld als u het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebt geretourneerd. Aan- en afmelden kan tot uiterlijk 8.00 uur bij de coördinator.  Dit kan via eerder genoemd mailadres of door te bellen naar 0620417618. U koopt vooraf muntjes en als uw kind overblijft, geeft u een muntje mee. De muntjes kosten € 2,- per stuk en worden op bepaalde data verkocht in de hal van de school. De data en tijden kunt u vinden in de nieuwsbrief en in de agenda van deze site.

U kunt het bedrag vooraf overmaken op IBAN rekeningnummer is NL 19 RABO 0122 3378 59
onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Ook kunt u nog steeds contant betalen; de kosten zijn dan € 2,50 per kind per keer.

Aanmeldbrief-2018-2019
Inschrijfformulier 2019-2020