Ziekte of verzuim
Het is erg belangrijk dat het wordt doorgegeven als uw kind niet op school kan komen. Een telefoontje voor schooltijd (0416-692101) is dan erg plezierig, anders moet de leerkracht eerst uitzoeken waar het betreffende kind is. Ook via BasisOnline kunnen absenties doorgegeven worden.

N.B. Op maandagochtend houden we als team weekopening. De school is dan tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch niet bereikbaar.

Ziekenhuisopname
Wanneer uw kind voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan willen wij dat graag weten. De groepsleerkracht komt in het ziekenhuis op bezoek en kan eventueel schoolwerk regelen. Ook bij ziekenhuisopnames van naaste familieleden en bij andere ingrijpende familieomstandigheden willen wij graag op de hoogte gebracht worden, omdat die van invloed kunnen zijn op uw kind. Wij kunnen daar dan rekening mee houden.

ziek op school