Voor de ontwikkeling en prestaties van de kinderen is een gezond klimaat van groot belang. Ze moeten zich thuis voelen, zich veilig en geborgen weten. Daarom werken wij op onze school met een pestprotocol. Dit wordt op dit ogenblik herzien. Op school werken we met de methode Kanjertraining.