Vak Methode
   
Aanvankelijk lezen/taal:  
groep 3 Veilig leren lezen (2016)
Voortgezet Technisch Lezen:  
groep 4 t/m 8 Lekker lezen (2007)
groep 3 t/m 8 Groepslezen/klassikaal lezen en individueel lezen
Begrijpend lezen:  
groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL
   
Rekenen:  
groep 1 en 2 Bas telt mee
groep 3 t/m 8 Wereld in getallen (2001)
   
Taal, Spelling en Woordenschat:   
groep 4 t/m 8 Taal Actief 4(2012)
   
Engels:  
groep 1 t/m 4 My name is Tom
groep 5 t/m 8 Real English Let's do it (versie 3 2011)
   
Schrijven:  
groep 3 t/m 8 Schrijven in de basisschool (versie 2)
   
Aardrijkskunde:  
groep 5 t/m 8 Wereldzaken (2013)
   
Geschiedenis:  
groep 5 t/m 8 Argus Clou (versie 1)
Biologie:  
groep 1 t/m 8 Leefwereld (1999)
Verkeer:  
groep 5 t/m 6 Verkeerskranten van VVN
groep 7 Oefenmateriaal voor het theoretisch verkeersexamen
 Bewegingsonderwijs:  
groep 1 en 2 Bewegingsonderwijs in het speelllokaal
groep 3 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 (toestel)
Muziek:  
groep 4 t/m 6  Meer met muziek
groep 7 en 8 Meer met muziek (als ideeënboek)
Sociale vorming:  
groep 1 t/m 3  Tim en Toos
groep 4 t/m 8 Kanjertraining
Seksuele vorming:  
groep 1 t/m 8  Wonderlijk gemaakt (2012)
Creatieve vorming:  
groep 1 t/m 8 Uit de Kunst (ideeënboek)
ICT:  
groep 1 en 2 Bas gaat digitaal
groep 4 t/m 6 Basisbits 2.0
groep 7 t/m 8 Programmeren via studio.code.org

 

Methode Taalactief