Op onze school hebben we een integraal personeelsbeleid opgezet. Dat doen we onder andere door een cyclisch model door middel van ‘Werken Met Kwaliteitskaarten'(WMK) van Cees Bos.

Jaarlijks worden we gecontroleerd door de inspectie. In 2018 is de inspecteur bij ons op school geweest om verschillende zaken te bekijken. Vanaf 2010 laat de inspectie ons jaarlijks weten dat we het zogenaamde ‘basistoezicht’ hebben gekregen.

Link: het laatste inspectierapport

Met de Eindcito’s scoren wij jaarlijks (ruim) boven het landelijk gemiddelde. Hieronder staan de scores van de laatste vier jaren. Dit zijn de gecorrigeerde cijfers waarin rekening is gehouden met het LeerlingenGewicht (LG).

Score van de Eindtoets groep 8 van de laatste vier jaren.
       Landelijk gemiddelde     CBS De Hoeksteen
2018        534,9                                         538,1                            
2017 535,0                                     535,5                                 
2016 534,5                                     534,0                            
2015 535,0                                     537,0