Vanaf januari 2013 hebben wij binnen ons gebouw peuteropvang voor 2- en 3-jarigen: Het Hoeksteentje. De doelstelling is het bieden van mogelijkheden om te spelen, te ontwikkelen en kinderen van 2 tot 4 jaar te ontmoeten binnen een herkenbare, christelijke identiteitsgebonden omgeving. De doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool is hiermee gerealiseerd.

Er wordt gewerkt met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per groep. Personeel wordt benoemd vanuit de identiteit van de school.