Ouders > Klachten

We hanteren de stelregel dat ouders bij problemen allereerst contact opnemen met de betrokken groepsleerkracht. Mocht het overleg tussen ouders en leerkracht niet bevredigend verlopen, dan kan de directie erbij worden betrokken. De directie fungeert dan als contactpersoon. Als ook dit overleg niet lukt, kan men terecht bij het bevoegd gezag van de school. Daarna kan men terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school:

Mevrouw Paulides-Boll
Valkenvoortweg 39
5145 PM Waalwijk

 0416330111 


email-e1416481157859 elly.paulides@gmail.com

 

Als de zaak dan nog niet kan worden opgelost, kan de klachtencommissie worden ingeschakeld. We zijn aangesloten bij de klachtencommissie van Verus te Woerden:

Houttuinlaan 5b
3447 GM Woerden

 0348744444 

 

We maken gebruik van het landelijke klachtenreglement: Klachtencommissie Protestants-Christelijke Onderwijs